XSLT står för Extensible Stylesheet Language Transformations och är en funktion som ingår i XSL (Extensible Stylesheet Language). XSLT är ett märkspråk som man använder för att omvandla XML-dokument, genom att ändra ordningen på innehållet, lägga till information eller för att välja ut valda delar av grunddokumentet. Genom XSLT kan man omvandla eller ändra ett XML-dokument till andra XML-dokument eller andra format som HTML, text, eller XLS-FO. Därefter kan man omvandla dokumenten till PDF, Postscript eller PNG.

Integration med XML-data är en av de absolut vanligaste formerna för modern integration. Att använda sig av integration XSLT får man ett effektivt flöde.

Grunderna i XML och XSLT

XML bär datan på ett strukturerat sätt och XSLT är koden som validerar och kan omforma datan. Man använder så kallade XSLT-schema för att beskriva XML-meddelande efter struktur, datatyp eller vilka data som är tvingade eller valbara att ta med. Det går även att ange vilka värden som accepteras.

Integration med XSLT

XSLT är ett programmeringsspråk som transformerar XML-data från ett språk till ett annat. Man kan också använda XSLT för att omvandla filer till och från olika format som CSV till XML eller tvärtom.

Principerna som ligger till grund för utvecklandet av XSLT är en separation av representationen (XML) från presentationen (t.ex. html). Genom att använda ett översättningsschema i XSLT-format fixar man detta. Genom att ha en enhetlig modell för representationen av data kan man presentera samma information på många olika sätt beroende på syfte med presentationen. Detta betyder att man kan ändra representationen oberoende av hur man vill presentera den. Som exempel skulle man kunna tänka sig att samma information kan finnas i HTML för publicering på webben och som vanlig text.